Kinh nghiệm du học singapore
Trang Thông Tin Du Học Singapore

KINH NGHIỆM DU HỌC SINGAPORE

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế khi du học Singapore

Một trong những vấn đề quan trọng cần lưu ý đối với du học sinh ở nước ngoài là sức …

Những điểm đến không thể bỏ qua khi du học Singapore (Học sinh Nant Winnie Zun Oo)

Chia sẻ của bạn Nant Winnie Zun Oo Tốt nghiệp tháng 11/2015 Cao đẳng quản trị du lịch – nhà …

Những điều cần lưu ý về đời sống của du học sinh tại Singapore (học sinh Mandy Lai Minyi)

Chia sẻ của bạn Mandy Lai Minyi (từ Singapore) Cử nhân ngành Nhà hàng – khách sạn (kỳ nhập học …

Du học Singapore có được làm thêm không? (Học sinh Ohnmar Myint Aung)

Chia sẻ từ bạn Ohnmar Myint Aung ( tốt nghiệp năm 2013) Ngành cao đẳng quản lý du lịch khách …

Du học Singapore cơ hội chuyển tiếp sang Úc ( Học sinh Win Sandar Maw)

Chia sẻ từ bạn Win Sandar Maw đã học Cao đẳng kỹ sư xây dựng được cấp bằng bởi: Học …

Chuyên ngành đào tạo nổi tiếng của trường Nanyang Institute of Management (Học sinh Htun Nay Yi Win)

Cảm nhận của bạn Htun Nay Yi Win Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Quản trị du lịch, nhà …

Du học Singapore trường Nanyang có kí túc xa hay không? (Học sinh Pan Phyu Hmwe)

Cảm nhận của bạn Pan Phyu Hmwe Cao đẳng chuyên ngành Quản trị du lịch, nhà hàng khách sạn Thực …

Thế mạnh của ngành du lịch khách sạn tại Nanyang (Học sinh Bhavesh Tanwani )

Cảm nhận của bạn Bhavesh Tanwani Cử nhân chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn – Bằng cấp của …

Làm sao để tiết kiệm chi phí du học Singapore? (Học sinh Aung Nyein Chan)

Chia sẻ của bạn Aung Nyein Chan (Myanmar)- khai giảng kỳ 8/2014 Chương trình sau đại học ngành quản trị …

Học tập và sinh hoạt của du học sinh Singapore như thế nào? ( Học sinh Roi Ja )

Chia sẻ từ Roi Ja (Myanmar – tốt nghiệp vào tháng 8/2016) Chương trình sau đại học ngành quản lý …

 
Skip to toolbar